20 januari 2013

Wingsuit

Op deze pagina een overzicht van de coaching mogelijkheden voor wingsuit.

Let op! Volgens de geldende regels in Nederland zijn de ingangseisen voor je eerste wingsuitsprong:
– 200 sprongen
– B brevet
– hoorbare hoogtemeter

Share